Bắt đầu với câu hỏi Why

Sự khác biệt
Trả lời cho câu hỏi Why là để truyền cảm hứng. Đằng sau nó là cả một câu chuyện.
Có mức độ truyền cảm hứng khác nhau
– Nâng cao năng lực cho các bạn trẻ, giúp các bạn trở nên năng động hơn : –> Truyền cảm hứng ở mức bình thường. Trừ khi bạn đã có cùng ý tuongr với tôi. CÒn không để bạn kiên trì đi với tôi, thì khả năng là bằng âm
– Đa dạng hóa các hoặt động danhfcho thanh niên, mối quan hệ giữa hoạt động cộng đồng và phát triển bản thân.

Advertisements