Bắt đầu với câu hỏi Why

Sự khác biệt
Trả lời cho câu hỏi Why là để truyền cảm hứng. Đằng sau nó là cả một câu chuyện.
Có mức độ truyền cảm hứng khác nhau
– Nâng cao năng lực cho các bạn trẻ, giúp các bạn trở nên năng động hơn : –> Truyền cảm hứng ở mức bình thường. Trừ khi bạn đã có cùng ý tuongr với tôi. CÒn không để bạn kiên trì đi với tôi, thì khả năng là bằng âm
– Đa dạng hóa các hoặt động danhfcho thanh niên, mối quan hệ giữa hoạt động cộng đồng và phát triển bản thân.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s